DV-LEVEL - Dopravní a vodohospodářské stavby


  Představení společnosti DV-Level, s.r.o. - dopravní a silniční údržba

Společnost vznikla v roce 2006 a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22233 s předmětem podnikání – provádění staveb, jejich změn a odstraňování.


Provádíme:

 • stavby liniového charakteru (dopravní a vodohospodářské)
 • všechny druhy lesních staveb s využitím přírodě blízkých a šetrných technologií pro výstavbu
 • obnovu lesní dopravní sítě
 • obnovu meliorační sítě
 • obnovu vodních toků a nádrží

Nejčastější investoři:

 • Lesy České republiky s.p.
 • Správy silnic
 • Povodí Labe s.p.
 • Vojenské lesy a statky s.p.
 • CHKO
 • Pozemkové úřady, městské a obecní úřady, meliorační správy

Stavební práce provádíme ve vysoké kvalitě jako kompletní dodávky stavebních prací.
K realizaci zakázek má firma dostatečné technické vybavení.

Společnost DV-Level, s.r.o. úspěšně splnila a plní požadavky a kritéria certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:1997, a má zaveden systém managmentu BOZP v návaznosti na požadavky OHSAS 18001:1999.

Nejvyšší prioritou společnosti je spokojený zákazník, který si ji vybral s očekáváním splnění svých přání a potřeb. Prohlubovat důvěru ke stávajícím zákazníkům a veřejnosti chápe společnost jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity.

MENU

Čištění a profilace příkopů a frézování krajnic

Dopravní stavby

Vodohospodářské stavby

Inženýrské a geotechnické stavby

NOVINKA - Perforované sekce Neoweb

Realizované projekty

Používaná technika

Kontakty

Partnerské odkazy: